comerțul României

În anul 2021 exporturile FOB au însumat 74700,3 milioane euro, crestere de 20,1%.

Importurile CIF au însumat 98398,6 milioane euro, crestere de 22,1%.

In acest context, deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în anul 2021 a fost de 23698,3 milioane euro, mai mare cu 5301,4 milioane euro decât cel înregistrat în anul 2020.

În anul 2021, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse maşini şi echipamente de transport (44,9% la export şi 35,2% la import) şi alte produse manufacturate (30,5% la export şi 29,8% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în anul 2021 a fost de 54094,6 milioane euro la expedieri şi de 71263,4 milioane euro la introduceri, reprezentând 72,4% din total exporturi şi 72,4% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în anul 2021 a fost de 20605,7 milioane euro la exporturi şi de 27135,2 milioane euro la importuri, reprezentând 27,6% din total exporturi şi 27,6% din total importuri.

Pro Economia