Uniunea Europeana

În anul 2020, exporturile de bunuri din zona euro către restul lumii au scăzut la 2131,4 miliarde EUR (o scădere de 9,2% comparativ cu anul 2019), iar importurile au scăzut la 1897,0 miliarde EUR (o scădere de 10,8% comparativ cu anul 2019). Ca urmare, zona euro a înregistrat un surplus de 234,5 miliarde EUR, comparativ cu + 221,0 EUR miliarde în anul 2019.

Comerţul intra-euro a scăzut la 1797,0 miliarde EUR în anul 2020, în scădere cu 8,9% comparativ cu anul 2019.

În anul 2020, exporturile de bunuri ale ţărilor din UE au scăzut la 1931,6 miliarde EUR (o scădere de 9,4% comparativ cu anul 2019), iar importurile au scăzut la 1714,3 miliarde EUR (o scădere de 11,6% comparativ cu anul 2019). Ca urmare, UE a înregistrat un surplus de 217,3 miliarde EUR, comparativ cu + 191,5 miliarde EUR în anul 2019. Comerţul intra-UE a scăzut la 2841,7 miliarde EUR în anul 2020, -7,5% comparativ cu anul 2019, comunică Eurostat.

Gradul în care a fost afectată dezvoltarea de la an la an a exporturilor şi importurilor a depins de tipul de produse. Energia a înregistrat de departe cea mai mare scădere, urmată de maşini şi vehicule, şi alte produse manufacturate, în timp ce alimentele şi băuturile, materiile prime şi produsele chimice au fost singurele grupe de produse cu niveluri apropiate de anul 2019.

În anul 2020, China a fost principalul partener pentru UE.

Acest rezultat s-a datorat unei creşteri a importurilor (+ 5,6%) şi exporturilor (+ 2,2%). În acelaşi timp, comerţul cu Statele Unite a înregistrat o scădere semnificativă atât a importurilor (-13,2%), cât şi a exporturilor (-8,2%).

În decembrie 2020, pentru prima dată din februarie 2020, majoritatea statelor membre au înregistrat o creştere în exporturi extracomunitare. În special, optsprezece state membre au înregistrat o creştere comparativ cu decembrie 2019, în timp ce nouă state membre au observat o scădere, cea mai mare scădere înregistrându-se pentru Malta (-31,9%).

Cele mai mari creşteri ale exporturilor au fost observate în Finlanda (+42,5), Slovacia (+ 35,7%) şi Estonia (+ 35,6%).

În ceea ce priveşte importurile extracomunitare, în decembrie 2020, comparativ cu decembrie 2019, douăsprezece state membre a înregistrat o creştere, în timp ce cincisprezece state membre au înregistrat scăderi, cele mai mari scăderi observându-se în Luxemburg (-30,9%) şi Finlanda (-22,3%). Cele mai mari creşteri au fost observate în Croaţia (+ 59,1%), Malta şi Ungaria (ambele + 20,5%).

Pro Economia