comerțul României

Efectele crizei sanitare ce a cuprins întreg mapamondul, încep să fie cuantificate în cifrele care sintetizează starea economiei în anul 2020.

Puţine sunt sectoarele care nu au avut de suferit. Comerţul internaţional nu face excepţie. Astfel, în anul 2020, exporturile FOB ale României au însumat 62175,2 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 80562,5 milioane euro. Aceasta înseamnă că în anul 2020, exporturile au scăzut cu 9,9%, iar importurile au scăzut cu 6,6%, comparativ cu anul 2019.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în anul 2020 a fost de 18387,3 milioane euro, mai mare cu 1088,4 milioane euro decât cel înregistrat în anul 2019.

Totuşi, luna în luna decembrie se observă un reviriment al comerţului internaţional al României. În luna decembrie 2020, exporturile FOB au însumat 5071,4 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 7023,8 milioane euro, rezultând un deficit de 1952,4 milioane euro.

Faţă de luna decembrie 2019, exporturile din luna decembrie 2020 au crescut cu 5,1%, iar importurile au crescut cu 6,4%, comunică Institutul Naţional de Statistică.

În anul 2020, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de maşini şi echipamente de transport (48,6% la export şi 37,1% la import) şi alte produse manufacturate) (30,3% la export şi 30,2% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în anul 2020 a fost de 45790,1 milioane euro la expedieri şi de 59248,1 milioane euro la introduceri, reprezentând 73,6% din total exporturi şi 73,5% din total importuri. Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în anul 2020 a fost de 16385,1 milioane euro la exporturi şi de 21314,4 milioane euro la importuri, reprezentând 26,4% din total exporturi şi 26,5% din total importuri.

Pro Economia