comert, international, romania

În luna ianuarie 2021, exporturile FOB au însumat 5405,6 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 6599,4 milioane euro.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în luna ianuarie 2021 a fost de 1193,8 milioane euro, mai mic cu 124,6 milioane euro decât cel înregistrat în luna ianuarie 2020, comunică INS.

Faţă de luna ianuarie 2020, exporturile din luna ianuarie 2021 au scăzut cu 4,9%, iar importurile au scăzut cu 5,8%.

În luna ianuarie 2021, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de maşini şi echipamente de transport (49,9% la export şi 37,7% la import) şi alte produse manufacturate (30,4% la export şi 29,4% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2021 a fost de 4092,2 milioane euro la expedieri şi de 4907,4 milioane euro la introduceri, reprezentând 75,7% din total exporturi şi 74,4% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2021 a fost de 1313,4 milioane euro la exporturi şi de 1692,0 milioane euro la importuri, reprezentând 24,3% din total exporturi şi 25,6% din total importuri.

Pro Economia