În luna august 2020, exporturile FOB au însumat 4.598,2 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 6.112,1 milioane euro, rezultând un deficit de 1.513,9 milioane euro.

Faţă de luna august 2019, exporturile din luna august 2020 au scăzut cu 8,0%, iar importurile au scăzut cu 3,9%.
În perioada 01.01 – 31.08 2020, exporturile FOB au însumat 38.739,2 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 50.255,5 milioane euro. În perioada 01.01 – 31.08 2020, exporturile au scăzut cu 15,3%, iar importurile au scăzut cu 11,2%, comparativ cu perioada 01.01 – 31.08 2019.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 01.01 – 31.08 2020 a fost de 11.516,3 milioane euro, mai mare cu 642,0 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 01.01 – 31.08 2019.

În perioada 01.01 – 31.08 2020, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,1% la export şi 36,0% la import) şi alte produse manufacturate (30,9% la export şi respectiv 30,2% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 01.01 – 31.08 2020 a fost de 28.279,1 milioane euro la expedieri şi de 36.779,8 milioane euro la introduceri, reprezentând 73,0% din total exporturi şi 73,2% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 01.01 – 31.08 2020 a fost de 10.460,1 milioane euro la exporturi şi de 13.475,7 milioane euro la importuri, reprezentând 27,0% din total exporturi şi 26,8% din total

Pro Economia