comerț, vânzare

In 2019 în economia românească, în sectoarele industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piaţă au activat, un număr de 563.279 societăţi, în creştere faţă de 2018 cu 2,9%.

La sfârşitul anului 2019, sectorul industrie însuma 58920 întreprinderi, respectiv 10,5% din totalul întreprinderilor active din domeniul economic (industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piaţă). Cea mai mare pondere a fost deţinută de întreprinderile active din cadrul sectorului Servicii de piaţă, respectiv 48,7%.

Cele 4 sectoare aveau angajate, conform INS, un număr mediu de salariaţi de 4.126.999, în creştere cu 0,2% faţă de 2018. Întreprinderile din serviciile de piaţă au deţinut cea mai mare pondere în ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi (36,6%), urmate de cele din industrie (32,5%). Mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 22,8 salariaţi, în timp ce în comerţ a fost de circa 5,2 salariaţi.

Cifra de afaceri totală a celor 4 sectoare a fost de 1.666.385 milioane lei.

Ponderea cea mai mare a fost deţinută de întreprinderile cu activitate principală de comerţ (40,0%), întreprinderile din construcţii deţinând doar 6,7% din totalul cifrei de afaceri. Cele 4 sectoare au generat investiţii brute de 151.018 milioane lei. Structura investiţiilor brute în cadrul sectoarelor de activitate economică se prezintă astfel: servicii de piaţă 37,5%, industrie 33,6%, construcţiile 15,3%, iar comerţul 13,6%.

Rezultatul brut al exerciţiului în 2019 al celor 4 sectoare a fost de 115.674 milioane lei. În sectorul servicii de piaţă, rezultatul brut a fost cel mai mare, în valoare de 39.085 milioane lei.

Cel mai mic rezultat a fost obţinut de sectorul construcţii, o valoare de 12.761 milioane lei.

Pro Economia