INS precizează că estimările “semnal” precum şi cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă.

Aceste dificultăţi au fost legate de colectarea datelor de bază care reprezintă intrări pentru conturile naţionale şi sau concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns.

Pentru completarea informaţiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cât mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra calităţii indicatorilor produşi. Conform practicii curente, datele publicate vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naţionale publicate de INS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile. În condiţiile actuale, revizuirile ar putea fi mai mari decât de obicei.

In trimestrul III 2020, comparativ cu II 2020, Produsul intern brut a crescut cu 5,6%. Faţă de trimestrul III 2019 Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 6,0%. In perioada 01.01 – 30.09 2020, comparativ cu perioada 01.01 – 30.09.2019,

Produsul intern brut a scăzut cu 4,6%. Toate aceste date sunt în serie ajustată sezonier.

Ca serie serie brută, comparativ cu trimestrul III din anul 2019, Produsul intern brut în trimestrul III 2020 a înregistrat o scădere cu 6,0%. In perioada 01.01 – 30.09 2020, faţă de perioada 01.01 – 30.09.2019, Produsul intern brut a scăzut cu 5,1%.

Pro Economia