Din dorinţa de a stimula activitatea economică, guvernul a lansat IMM Leasing de echipamente şi utilaje, care este al doilea program pentru IMM-uri devenit funcţional.
Programul guvernamental îşi propune stimularea accesării finanţărilor de tip leasing financiar în vederea achiziţionarii de active noi sau second-hand pentru desfăşurarea activităţii companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producţie.

Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE reprezintă un instrument flexibil şi eficient, prin care vor fi acordate facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri noi sau second-hand, necesare în derularea activităţii IMM-urilor, precum şi a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi.

Garanţiile vor fi acordate de către FNGCIMM şi vor fi asigurate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei şi în procent de maximum 60% din valoarea finanţării pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.

Conform programului, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi va fi de 5.000.000 lei, iar perioada şi modalitatea de rambursare a finanţărilor vor fi stabilite de finanţatori, conform normelor interne ale acestora.

Durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de graţie cuprinsă între 3 şi 12 luni, iar avansul achitat de utilizator este de 0%, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat (exclusiv TVA).
Sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepţia următoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Se pot acorda facilităţi de natura subvenţiei de dobândă în procent de până la 50% pentru finanţările garantate în cadrul programului, precum şi garanţii de stat în condiţiile subvenţionării în procent de 100% a comisionului de administrare şi a comisionului de risc. Facilităţile prevăzute în cadrul programului se acorda în baza unei scheme de ajutor de minimis.

Pro Economia