Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a aprobat „Ordinul privind aprobarea listei utilizărilor minore în România”, acesta fiind publicat în Monitorul Oficial al României nr. 672 din 29 iulie 2020.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, utilizările minore înseamnă utilizarea produselor de protecţie a plantelor pe plante sau produse vegetale care nu sunt cultivate pe scară largă(ex. culturi de afin, mur, etc.) sau sunt cultivate pe scară largă, pentru a face faţă unei necesităţi fitosanitare cu caracter excepţional (ex.boli şi dăunători care apar rar în culturi de grâu, porumb, etc.).

Aceste utilizări ale produselor de protecţie a plantelor pe plante sau produse vegetale fără răspândire largă care au o valoare economică ridicată pentru fermieri, dar care pot avea un interes economic scăzut pentru industria produselor fitosanitare, s-au reflectat în lipsa produselor fitosanitare autorizate pe piaţă pentru acest tip de culturi. În timp, lipsa acestor produse de protecţie a plantelor autorizate pentru utilizări minore a avut ca efect compromiterea culturii sau a producţiei prin folosirea de produse neadecvate sau chiar utilizarea ilegală a unor produse de protecţie a plantelor neautorizate.

Aprobarea acestui act normativ facilitează autorizarea produselor de protecţie a plantelor pentru utilizări minore venind în sprijinul fermierilor români prin furnizarea de mijloace de gestionare a bolilor şi dăunătorilor pentru a produce şi a menţine o rezervă sigură şi stabilă a producţiei agricole precum şi pentru gestionarea mai bună a rezistenţei culturilor la boli şi dăunători.

Pentru a se ţine cont de progresul cercetării şi al dezvoltării în agricultură şi de apariţia de noi boli sau dăunători, lista utilizărilor minore în România va fi actualizată la fiecare cinci ani sau ori de câte ori se impune îmbunătăţirea acesteia.

Pro Economia