În trimestrul II 2020 investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut faţă de trimestrul II 2019 cu 0,4%, până la 23509,2 milioane lei,

pe baza creşterii înregistrată la alte cheltuieli cu 15,5% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 0,7%, iar la lucrări de construcţii noi s-a înregistrat o scădere cu 1,9%.

În semestrul I 2020 investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut faţă de semestrul I 2019 cu 1,5%, până la 41596,7 milioane lei, creştere înregistrată la lucrările de construcţii noi cu 7,0% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 2,3%, iar la alte cheltuieli s-a înregistrat o scădere cu 21,5%

Pe domenii de activitate în semestrul I 2020 investiţiile nete în construcţii au reprezentat 31,3% în total (faţă de 33,8% în semestrul I 2019),

în industrie au reprezentat 24,1% în total (faţă de 26,8% în semestrul I 2019), coemrţul şi serviciile 29,1% (faţă de 23% în semestrul I 2019), agricultura 4,8% (faţă de 5,4% în semestrul I 2019), iar alte ramuri 10,7% (faţă de 11% în semestrul I 2019).

Ca structură în total investiţii, lucrările de construcţii noi în semestrul I 2020 au reprezentat 55,2% (faţă de 52,1% în semestrul I 2019), utilaje (inclusiv mijloace de transport) 34,6% în semestrul I 2020 (faţă de 34,7% în semestrul I 2019), alte cheltuieli 10,2% (faţă de 13,2% în semestrul I 2019).

Pro Economia