Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informează că joi, 1 octombrie 2020, acţiunile societăţii de agribusiness Holde Agri Invest (HAI)

au intrat la tranzacţionare pe Piaţa AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al BVB.

Pe SMT-ul BVB vor intra la tranzacţionare doar acţiunile de clasă A (ordinare) ale Holde Agri Invest, care reprezintă 86,47% din capitalul social al societăţii. Diferenţa de 13,53% din acţiunile Holde Agri Invest este reprezentată de acţiuni clasa B (preferenţiale), care nu sunt listate la BVB.

Anterior listării pe piaţa AeRO, Holde Agri Invest a derulat două runde de finanţare prin emisiuni de acţiuni noi, prin care a atras de la investitorii din piaţa de capital 22 milioane lei, respectiv 10 milioane lei, în decembrie 2019, şi 12 milioane lei, în iunie 2020.

Cele două runde de finanţare au fost intermediate de BRK Financial Group (BRK), în calitate de Intermediar, societatea de brokeraj activând şi în calitate de Consultant Autorizat pentru listarea Holde Agri Invest pe piaţa AeRO.

În cadrul celui de-al doilea plasament, alături de BRK Financial Group – Manager de sindicat, a participat şi societatea de brokeraj Goldring – membru de sindicat.

Capitalul social al Holde Agri Invest este de 43.069.796 lei, divizat în 43.069.796 acţiuni, împărţite în 2 clase de acţiuni, din care 37.242.621 acţiuni ordinare (Clasa A) şi 5.827.175 acţiuni preferenţiale (Clasa B). Vertical Group Seven deţine 14,66% din toate acţiunile Holde Agri Invest, iar diferenţa de acţiuni este deţinută de mai multe persoane fizice (62,76%) şi persoane juridice (22,58%). Societatea Vertical Seven Group este deţinută de către Iulian-Florentin Cîrciumaru – 50% şi Andrei Dan Creţu – 50%.

Acţiunile societăţii de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) au intrat la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), pe piaţa AeRO, în data de 1 octombrie, evenimentul fiind marcat de companie prin deschiderea oficială a şedinţei de tranzacţionare la sediul BVB. Holde Agri Invest este prima societate care se listează la BVB ulterior promovării pieţei de capital din România la statutul de Piaţă Emergentă Secundară de către furnizorul global de indici FTSE Russell.

„Agricultura este o componentă importantă a economiei româneşti, cu o contribuţie de 2,2% în Produsul Intern Brut în primul semestru al anului curent.

Ceea ce face Holde Agri Invest este un pas foarte important în consolidarea domeniului agriculturii din România, care este încă foarte segmentat şi, astfel, nu îşi poate folosi pe deplin potenţialul. Conform Eurostat, în anul 2018, România se plasa pe locul 6 între ţările UE ca suprafaţă agricolă, având un total de 7,3% din pământurile arabile din UE, însă chiar dacă suntem în creştere, ne plasăm doar pe a opta poziţie în funcţie de producţia agricolă totală, cu o producţie de 18,6 miliarde euro, respectiv doar 4% din totalul UE.

Aceste date demonstrează că agricultura României are un potenţial uriaş şi care poate fi fructificat dacă vom asista la o consolidare a jucătorilor din acest domeniu. Diversitatea şi segmentarea sunt bune, dar când duc la fărâmiţarea unui sector al economiei, duc, invariabil, şi la probleme de accesare a finanţării de către jucătorii mici. Ne dorim să vedem cât mai multe companii din agribusiness care să urmeze exemplul Holde Agri Invest şi care să atragă bani prin piaţa de capital şi să utilizeze acei bani pentru achiziţia de ferme şi pentru dezvoltarea agriculturii”, a declarat Radu Hanga, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti.

„Suntem încântaţi că prin listarea de astăzi, demonstrăm că şi un start-up poate atrage capital de la investitorii Bursei de Valori Bucureşti, atât timp cât are un plan de afaceri concret, perspective atractive de creştere şi o guvernanţă corporativă solidă. Vom continua să folosim instrumentele oferite de piaţa de capital pentru a ne alimenta dezvoltarea şi pe viitor. Intenţia noastră este să aducem cât mai multe premiere în piaţă, inclusiv achiziţii de companii şi extinderea terenului arabil prin schimb de acţiuni şi majorări de capital prin aport în natură, pentru a construi unul dintre cei mai proeminenţi jucători din sectorul agricol românesc”, a declarat Iulian Cîrciumaru, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Holde Agri Invest.

Activitatea de bază a Holde Agri Invest constă în exploatarea terenurilor agricole pe care le deţine în proprietate sau pe care le are contractate sub forma de arendă, prin intermediul societăţilor pe care le controlează.

Viziunea Holde Agri Invest este de a poziţiona agricultura ca parte a viitorului României, prin crearea de valoare şi dezvoltarea comunităţilor rurale utilizând tehnologie de ultimă generaţie şi profesionişti cu experienţă. În prezent, societatea operează terenuri localizate în principal în zona de sud-est a României. Această regiune a ţării a fost aleasă datorită calităţii solului, a suprafeţei mari de teren arabil, precum şi a proximităţii faţă de Bucureşti şi de porturile de la Dunăre şi Marea Neagră. Modelul de business al societăţii prevede cumpărarea de ferme agricole vegetale existente, uneori sub-performante sau cu deficit de capital, în scopul transformării acestora într-o exploatare operaţională modernă şi eficientă. Holde Agri Invest vizează cu precădere ferme de aproximativ 2.000 de ha, dar şi fermele mai mici sunt vizate pentru consolidarea operaţională a fermelor existente. Holde se aşteaptă să atingă o cifră de afaceri de 40 de milioane lei la finalul acestui an şi o marjă EBIT de 17%.

Pro Economia