Exporturile FOB în perioada 01.01 – 31.07.2020 au fost în valoare de 34135,4 milioane euro, în scădere faţă de perioada 01.01 – 31.07.2019 cu 16,2%. Importurile CIF în perioada 01.01 – 31.07.2020 au fost în valoare de 44125,4 milioane euro, în scădere cu 12,2% faţă de perioada 01.01 – 31.07.2019.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 01.01 – 31.07 2020 a fost de 9990,0 milioane euro, mai mare cu 481,4 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 01.01 – 31.07 2019.

În luna iulie 2020, s-a menţinut tendinţa de scădere faţă luna iulie 2019. Valoarea exporturilor FOB a fost de 5552,1 milioane euro, în scădere cu 5,1% faţă de valoarea înregistrată în luna iulie 2019. În luna iulie 2020 importurile CIF au fost în valoare de 6875,1 milioane euro, în scădere cu 9,9% faţă de luna iulie 2019.

Deficitul comercial înregistrat în luna iulie 2020 a fost de 1323,0 milioane euro.

În perioada 01.01 – 31.07 2020, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de următoarele categorii de produse: maşini şi echipamente de transport (47,1% la export şi 35,8% la import) şi alte produse manufacturate (31,0% la export şi respectiv 30,3% la import). Alimentele şi animalele vii au pondere de 7,7% la exporturi şi 9,2% la importuri.

Valoarea schimburilor cu ţările din Uniunea Europeană de bunuri în perioada 01.01 – 31.07 2020 a fost de 24938,9 milioane euro la export şi de 32279,6 milioane euro la import, reprezentând 73,1% din total exporturi şi 73,2% din total importuri.
Valoarea schimburilor cu ţările non UE, de bunuri, în perioada 01.01 – 31.07 2020 a fost de 9196,5 milioane euro la exporturi, şi de 11845,8 milioane euro la importuri, reprezentând 26,9% din total exporturi şi 26,8% din total importuri.

Pro Economia