Poate părea exagerată atenţia pe care o acordăm faptului că, în loc să aibă o evoluţie pozitivă, aşa cum o are economia per ansamblu, agricultura Romăniei, an de an, are o evoluţie negativă.

Acest fapt îl confirmă şi datele comunicate de INS, privitor la valoarea producţiei ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare în anul 2019.

Indicele producţiei ramurii agricole în anul 2019 faţă de anul 2018 a fost 96,2% pe total, 94,4% la producţia vegetală şi 99,2% la producţia animală. În ceea ce priveşte valoarea serviciilor agricole, aceasta este în general nesemnificativă, în anul 2019 contribuind cu numai aproximativ 2% la valoarea producţiei ramurii agricole la nivel naţional.

Producţia vegetală a înregistrat în anul 2019 faţă de anul 2018, creştere numai în regiunea de dezvoltare Vest (+14,6 puncte procentuale).

Producţia animală, în anul 2019 faţă de anul 2018, a înregistrat creşteri ale producţiei în regiunile de dezvoltare Vest (+2,1%), Sud-Est (+1,9 %) şi Nord–Est (+0,2 %).

Scăderi ale producţiei animale s-au înregistrat în celelalte regiuni de dezvoltare, cuprinse între -7,6% în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi -0,1% în regiunea de dezvoltare Sud Vest-Oltenia.
Serviciile agricole au înregistrat creşteri cuprinse între +7,3% în regiunea de dezvoltare Sud – Est şi +108,4% în regiunea de dezvoltare Sud Vest-Oltenia. Scăderea valorii serviciilor agricole s-a înregistrat numai în regiunea de dezvoltare Centru de -26,3%.

Structura valorii producţiei ramurii agricole în anul 2019 este asemănătoare cu cea din anul precedent.

La producţia vegetală ponderea cea mai mare revine regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia (20,2%), Sud-Est (17,3%) şi Nord-Est (14,2%), iar la producţia animală ponderea cea mai mare revine regiunilor de dezvoltare Nord-Est (18,8%), Sud-Muntenia (15,5%), Centru (14,4%) şi respectiv Nord -Vest (14,3%).

Pro Economia