cercetare

In anul 2020 cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,47% din PIB, din care 0,28% pentru sectorul privat și 0,19% pentru sectorul public.

La sfârşitul anului 2020, numărul de salariați care îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare a fost de 45304 salariaţi, în creștere cu 3,0 % față de anul 2019.

În anul 2020, au fost cheltuite 4964,5 milioane lei pentru cele patru sectoare de performanţă ale activității de cercetare-dezvoltare, din care 4643,6 milioane lei cheltuieli curente (93,5%) şi 320,9 milioane lei cheltuieli de capital (respectiv 6,5%).
În anul 2020, cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 61,2% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o scădere cu 2,7%, comparativ cu cheltuielile din anul 2019.

Cheltuielile cu cercetarea fundamentală au avut un nivel apropiat ca valoare procentuală în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2019, respectiv 18,8%.

Cheltuielile cu dezvoltarea experimentală au crescut cu 2,6% (de la 17,4% la 20,0%), fata de anul 2019.

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2020, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 52,8%, urmate de fondurile publice (inclusiv fondurile publice generale universitare), respectiv 32,9%.
În cadrul sectoarelor de performanță, cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de către unitǎţile din sectorul guvernamental (74,5% din total sector), urmate de unitǎţile din sectorul învăţământ superior (66,8% din total sector).

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (50,1%), sectorul guvernamental (30,2%) şi sectorul învăţământ superior (18,8%).

La 31 decembrie 2020, în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau 45304 salariaţi, din care 21216 erau femei, respectiv 46,8%.

După nivelul de pregătire profesională, 86,9% din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2020, aveau studii superioare (39349 salariați), iar 13,1% aveau alt nivel de pregătire, exclusiv studii superioare (5955 salariați), se arata intr-un comunicat INS.

În anul 2020, în activitatea de cercetare-dezvoltare erau implicate 18756 persoane cu studii doctorale şi postdoctorale, din care 9265 femei.

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2020, ponderea cea mai mare a salariaţilor din activitatea de cercetaredezvoltare a fost reprezentată de cercetători 62,0% din total, respectiv 28090 salariaţi, în creștere cu 922 salariaţi, comparativ cu anul 2019.

În funcție de orele efectiv lucrate, 73,3% dintre salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare în anul 2020, au lucrat normă întreagă de timp.

Pro Economia